Kratki pomostowe i profile z żywic epoksydowych

Zobacz szczegóły naszej oferty dot. krat pomostowych:


Kratki pomostowe I profile ANDREAS są wytwarzane zgodnie z oryginalną I opatentowaną technologią, opartą głównie na metodzie wtryskowej (RTM) i pultruzji (przeciągania włókna) Nowatorska technologa RTM polega na procesie wtrysku żywicy do formy wtryskowej,a włókna szklane są umieszczane w formie wtryskowej prostokątnie, co zapewnia wytrzymałość mechaniczną wyrobu końcowego. Forma wtryskowa jest hermetycznie uszczelniona płytą dociskową za pomocą specjalnego systemu hydraulicznego. Uszczelnienie formy wtryskowej pozwala na osiągnięcie lepszej i pełnej polimeryzacji i powoduje,że proces odbywa się w warunkach największej ilości ciepła wytwarzanego w czasie reakcji egzotermicznej . Na proces ten warunki zewnętrzne wytwarzania produktu mają bardzo ograniczony wpływ. Różne rodzaje żywic mogą być wtryskiwane do form, a są nimi między innymi poliestry, estry winylowe i żywice epoksydowe z dodatkiem katalizatorów. Technologia RTM pozwala na projektowanie specjalnych kratek różnych typów, o różnych podziałkach, wysokości, kształtu. Zapewnia produkcję kratek krytych jednostronnie, dwustronnie. Pozwala na produkcję dużych serii wyrobów, jak też wyrobów jednostkowych. Obróbka końcowa kratek polega na ich szlifowaniu oraz na malowaniu. Firma Andreas dostarcza swoje kratki w wymiarach (cięcie liniowe, ciecie po krzywej) według życzeń klienta. Firma ANDREAS oferuje również profile produkowane metodą przeciągania włókna (pultruzji). Pultruzja łączy w sobie proces "ciągnienia" oraz "wytłaczania", co oznacza "wytłaczanie przez ciągnienie" - jest to proces ciągły stosowany do produkcji profilów z polimerów wzmacnianych włóknem, które to włókno jest perfekcyjnie ułożone w formie prze procesem polimeryzacji . Profil wykonane metodą pultruzji stosowane są do budowy konstrukcji z TWS takich jak przejścia, barierki, drabinki, które mogą być wstępnie zmontowane u nas w fabryce przed wysyłką do klienta.

Kratki są dostarczane w postaci monolitycznych paneli, tak, że mogą byś swobodnie stosowane na przejścia, pomosty serwisowe, przykrycia kanałów, kratki ściekowe, zabezpieczenia pól elektrycznych itp. Kratki dostarczane przez naszą firmę zostały zaprojektowane przy uwzględnieniu wysokiego współczynnika bezpieczeństwa i wytworzone w procesie o najwyższych restrykcjach kontrolnych zgodnie z normą DIN 25437-3. Kratki dostarczane są w wersji antypoślizgowej zgodnie z normą DIN E 51130 (określającą odporność na śliskość, w następujących wersjach:
  • Przy całkowitym antypoślizgowym pokryciu powierzchni (menisk) certyfikat R13-V10),
  • Przy całkowitym antypoślizgowym pokryciu powierzchni kwarcem (certyfikat R 13-V4).

Kratki ANDREAS zostały przebadane przez niezależny instytut na ich właściwości mechaniczne, zostały poddane cyklom obciążeń na działanie ciepła/zimna i oddziaływania wilgotności zgodnie z normą UNI EN ISO 9142. Kratki zostały również poddane testom wytrzymałościowym na starzenie jak również wpływu promieniowania UV zgodnie z wytycznymi ASTM G 145. Kratki poddano również testom na niepalność, i są one dostarczane zgodnie z normą EN 13501, ASTM E 84, ASTM D 635. Kratki mogą być również dostarczane z pokryciem antypoślizgowym zgodnie z normą R10-V10.

Dystrybutor:
ANDREAS Andrzej Kidziński
05-850 Ożarow Mazowiecki
ul. Dmowskiego 70a/22
tel / fax. 692 301 340

powrót