Instalacje przemysłowe z tworzyw sztucznych

Rury i kształtki z PEHD, PP, PVDF, ECTFE, PVCU, PVCC, ABS, żywic epoksydowych oraz innych
materiałów wg wymagań klientów

Nietypowe elementy z tworzyw sztucznych: czwórniki, kształtki segmentowe, skomplikowane
elementy prefabrykowane wg rysunków technicznych klienta, oraz wg naszych projektów.

Rurociągi dla potrzeb wodociągów i gazownictwa.

Przejścia szczelne, kołnierze, uchwyty do rur.

powrót